Zgłoszenie do artykułu: Krakowiaczek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Krakowiaczek

Mały Krakowiaczek

Krakowiak

Autor słów:

Wasilewski, Edmund

Autor muzyki:

Moniuszko, Stanisław[2], [3], [6]

Studziński, Wincenty[4], [5]

Informacje

Ta wesoła, dziarska piosenka znajduje się w Śpiewnikach domowych. Tekst pochodzi z poematu Krakowiak Edmunda Wasilewskiego[6].

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 59, s. 78, 79.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni. Drugi głos został dostosowany do harmonii oryginału.

2. 

Pieśni i piosenki: partytura i głosy.

3. 

Krakowiaczek.

4. 

Zbiór Krakowiaków.

5. 

Varia.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 132.

7. 

Zbiór krakowiaków Wincentego Studzińskiego.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.