Zgłoszenie do artykułu: Król Lear

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Król Lear

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Informacje

Przytoczony tekst ma pochodzenie kurpiowskie z zachowaniem niektórych właściwości dialektycznych.Źródłem tej pieśni jest średniowieczny zbiór przypowieści, znany powszechnie pod nazwą Gesta Romanorum (Historie rzymskie). Powstał on między XIII a XVI wiekiem w Anglii i rozpowszechnił się w całej Europie. Także w Polsce ukazało się jego kilka wydań. Teksty były dobrze znane księżom, gdyż wykorzystywali je do celów moralizatorskich. Każda bowiem historia zawierała na końcu tzw. „wykład obyczajny”. Z tego zbioru kilka opowiadań zagościło wśród ludu m.in. powyższy utwór o niewdzięcznych córkach, który został zaadoptowany jako pieśń. Najprawdopodobniej dokonał tego duchowny bądź osoba z wykształceniem literackim, gdyż nie jest to do końca tekst w „duchu ludowym”.

Pieśń jest spotykana na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce. Na Morawach można spotkać jej różne warianty.

Szekspirowski król Lear również wywodzi się z Gestów, a w naszej literaturze Kasprowicz na tym tle tworzy balladę Król Lir z Biedaczewa[1].

Bibliografia