Zgłoszenie do artykułu: Król Lear

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mniał jeden ojciec trzy córki,

Poodawał je w majątki.

Jak tę najstarsą wydawał,

Cterysta rubli w posag dał.

Jak tę średnią wydawał,

To trzysta rubli w posag dał.

Jak najmłodsą wydawał,

Tyło sto rubli w posag dał.

A sam do swej starości

Wziął torbę, posed po wsi.

I do najstarsej wstępował,

Wsystko, co dobre, zinsował(1).

A ona posła do młyna

Przyniosła kanień(2) ze młyna:

Na, ojce, kanień, utop się,

A po mych progach nie włóc się!

I do tej średniej wstępował,

Wszystko, co dobre, zinsował,

A ona posła w obory,

Przyniosła prowóz z komory:

Na ojce, prowóz(3), pozieś się(4),

A po mych progach nie włóc się!

I do najmłodsej wstępował,

Wsystko, co dobre, zinsował.

Ona posła do komory,

Przyniosła chleba i soli:

Na, ojce, chleba, najedz się,

A po tych sielmach nie włóc się![1]


(1) zinsował – winszował

(2) kanień – kamień

(3) prowóz – powróz

(4) pozieś – powieś, zjawisko dialektyczne w północnej Polsce.

Bibliografia