Krzyk po niebie

Zgłoszenie do artykułu: Krzyk po niebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Krzyk po niebie

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Tekst pastorałki przekazują: staniątecka kantyczka Gąsiorowskiej z 1754 roku, rękopis BJ 3639, karmelitańskie rękopisy BJ 3642 i 3646, rękopis biblioteki karmelitanek, sygn. 95, oraz kantyczka Chybińskiego w II części, ta ostatnia z adnotacją: „Na tę intonacyją jako Pomaga Bóg, bodajś zdrowa, kuchareczko Jezusowa”. Tekst ten miewa do 16 zwrotek – podajemy 6 pierwszych; dalsze rozwijają wątek pasterski.

Piosenki tej nie notuje Mioduszewski. Podajemy melodię według zapisu dokonanego dla A. Chybińskiego przez krakowskie ss. franciszkanki w latach dwudziestych (?). Zapis ten przechowywany jest w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sygn. Ch. II/14[1].

Bibliografia