Krzyk po niebie

Zgłoszenie do artykułu: Krzyk po niebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Krzyk po niebie, po obłokach

słychać przy wesołych skokach:

aniołowie święci,

radością objęci,

wyśpiewują, wykrzykują.

Nuże, bracia aniołowie,

społem z nami kompanowie,

Bóg się człekiem staje,

życie ludziom daje

zagubione, utracone.

Już i skrzydła połamali,

kiedy z radości skakali.

Michał między trzodę

zleciawszy na grudę

w bok się ubił, skrzydło zgubił.

Gabryjel, który zwiastował

Boga, także przylatował,

natrafił na dudy,

zbił biodra i udy

i szwankował, nadchremował.

Rafał, który leczył oczy

Tobijasza, gdy przyskoczy,

zbił olejek drogi

o baranie rogi

i do trzody zleciał wprzódy.

Pastuszkowie usłyszeli,

jako anieli weseli,

więc i oni wstali,

w taniec się pobrali,

dalij, dalij, podrygali.[1]