Kwiat jednej nocy

Zgłoszenie do artykułu: Kwiat jednej nocy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Zakwita raz, tylko raz

biały kwiat.

Przez jedną noc pachnie tak.

Aaaach!

Przez taką noc królowa jednej nocy

ogląda świat, a światło dnia

zdmuchuje kwiatu płomień na wiele lat.

Zapala się tylko na parę chwil,

gdy cały świat wokół śpi.

Aaaach!

A pachnie tak, jak piołun i wanilia,

kwiat, biały kwiat.

Przez taką noc królowa jednej nocy

ogląda świat.

Ten dziwny świat sekret mój dobrze zna.

Raz kocham na wiele lat.

Aaaach!

Oczami snu spojrzymy zakochani

na cały świat.

I nie wie nikt, dla kogo zakwitniemy,

ja i ten kwiat.

Mój sekret zna biały kwiat,

mój sekret zna biały kwiat.[2], [3]

Wariant 2

Strzałka

Zakwita raz, tylko raz

biały kwiat.

Przez jedną noc pachnie tak.

Aaaach!

Przez taką noc królowa jednej nocy

ogląda świat, a światło dnia

zdmuchuje kwiatu płomień na wiele lat.

Zapala się tylko na parę chwil,

gdy cały świat wokół śpi.

Aaaach!

A pachnie tak, jak piołun i wanilia,

kwiat, biały kwiat.

Przez taką noc królowa jednej nocy

ogląda świat.

Ten dziwny kwiat sekret mój dobrze zna.

Raz kocham na wiele lat.

Aaaach!

Oczami snu spojrzymy zakochani

na cały świat.

I nie wie nikt, dla kogo zakwitniemy,

ja i ten kwiat.

Mój sekret zna biały kwiat,

mój sekret zna biały kwiat.[4]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 276.

3. 

Czterdzieści lat minęło.... Cz. 3, s. 47, 48.

4. 

Krajewska, Sylwia

5. 

Halber, Adam
Kwiat jednej nocy, „Angora” nr 26/2011, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2011.

6. 

http://www.angora.pl
Artykuł pochodzi z nr 26/2011.