Marsz III Dywizji

Zgłoszenie do artykułu: Marsz III Dywizji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Idziemy drogą, która nas do kraju wiedzie,

Idziemy prosto, nie zważając na przeszkody,

Za nasze pola, nasze łąki, wsie i miedze,

Za polskie niebo, polską ziemię, polskie wody.

Nas nie powstrzyma i nie przestraszy nas...

Pocisków świst i czołgów groźny klin,

Latem i zimą my wroga z naszych miast

Pognamy, kul nie szczędząc, nie żałując min.

Podnosząc sztandar nasz na sojuszniczej ziemi,

Wysiłkiem swym tworzymy trzecią już dywizję.

Zabłyśnie w oczach skra i w ręku broń ściśniemy,

Gotowi w każdej chwili walczyć za Ojczyznę.

Nas nie powstrzyma i nie przestraszy nas...

Hej, Dąbrowszczacy, bądźcie pewni, że my z wami,

Że Kościuszkowców męstwo jako wzór nam świeci.

Że sprzymierzonej armii kroku dotrzymamy,

Że wiecznie Polsce wierni, my, Traugutta dzieci.

Nas nie powstrzyma i nie przestraszny nas...[1]