Marsz III Dywizji

Zgłoszenie do artykułu: Marsz III Dywizji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz III Dywizji

Autor słów:

Drobner, Mieczysław[1]

Autor muzyki:

Drobner, Mieczysław[1]

Informacje

W sierpniu 1943 roku powstał w Sielcach nad Oką I Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W jego skład weszła I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, II Dywizja Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego i III Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta oraz kilka brygad, w tym I Brygada Artylerii im. Józefa Bema, I Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte i I Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Formowanie III Dywizji rozpoczęło się w Sielcach na początku stycznia 1944 roku. W lutym tego roku dowództwo ogłosiło zamknięty konkurs na piosenkę dywizyjną. W marcu rozpatrzono złożone przez autorów propozycje. Wybór padł na Marsz III Dywizji pióra i kompozycji Mieczysława Drobnera. Prapremiera Marsza odbyła się w Teatrzyku Dywizyjnym, następnie został rozpowszechniony w poszczególnych jednostkach. Utwór drukowany był w 1944 roku w zeszycie 6 pieśni polskich formacji wojskowych zagranicą, zaś po wyzwoleniu najpierw jako odrębne wydawnictwo „Prasy Wojskowej”, a w 1950 roku w zbiorku Słowo o żołnierzu – wiersze, pieśni, opowiadania, również nakładem Wydawnictwa „Prasa Wojskowa”[1].

Bibliografia