Marsz batalionu „Odwet II”

Zgłoszenie do artykułu: Marsz batalionu „Odwet II”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Marsz batalionu „Odwet II”

Autor słów:

Kiewlicz, Stanisław[1]

Kozłowski, Janusz[1]

Melodia:

utworu Marsz Lwowskiej Podchorążówki

Data powstania:

1943

Informacje

2 batalion szturmowy „Odwet” został sformowany we wrześniu 1943 r. i podlegał dowództwu V Obwodu AK na Mokotowie. Dzieje batalionu sięgają grudnia 1939 r., kiedy to tworzyły się zalążki 2 kompanii, nad którą we wrześniu 1940 r. objął dowództwo ppor. „Roman” – Juliusz Sobolewski, oficer z samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. W trzy lata później mokotowska kompania przekształciła się w batalion szturmowy „Odwet”, którego bojowy szlak powstańczy okupiony został ciężkimi stratami. Marsz batalionu „Odwet II” narodził się na wiosnę 1943 r., jeszcze jako piosenka 2 kompanii. Marsz wykonany został po raz pierwszy przez organistę w kościele Św. Trójcy na Solcu na zakończenie mszy, w której uczestniczył prawie cały batalion „Odwet”. Jak pisze Janusz Kozłowski, „cud, że nie było wówczas wsypy”. Od tej pory obaj twórcy Marsza jeździli na wszystkie zbiórki konspiracyjne 2 kompanii, odbywające się w różnych punktach, i uczyli pieśni wszystkich żołnierzy należących do „Odwetu”. Podczas Powstania śpiewano piosenkę nie tylko na kwaterach batalionu, ale i w innych zgrupowaniach powstańczych[1].

Bibliografia