Marsz komsomolców Moskwy

Zgłoszenie do artykułu: Marsz komsomolców Moskwy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W mieście swobody,

w sercu narodu,

rośnie pamiętna trudów i walk,

do zmagań nowych

zawsze gotowa

młodzież moskiewska, twarda niby stal.

Równaj krok, naprzód marsz!

Niechaj lśni Moskwy blask,

która rośnie piękniejsza co dzień.

Każdy nowy tu dom

dziełem jest naszych rąk,

komsomolskie ma serce i żar!

Bili się młodzi

broniąc swobody,

czy front, czy tyły –

gdy dniem i nocą bój krwawy trwał,

gdzie by nie byli,

dziś bohaterów Moskwy każdy zna!

Równaj krok...

Nam się poddały rzeki i skały,

chcemy się uczyć, by wszystko znać.

To, co wzniesiemy,

w gruz się nie zmieni,

będzie jak marmur metra wiecznie trwać.

Równaj krok ...

Lenin i Stalin

nas wychowali

i każdy serce bez trwogi ma,

gotów dla zwycięstw

oddać swe życie,

by był szczęśliwy nasz radziecki kraj.

Równaj krok...[1]

Bibliografia