Miłosna piosenka

Zgłoszenie do artykułu: Miłosna piosenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Miłość przyjdzie wtedy, gdy się nie spodziewasz,

rozpłomieni cały świat:

ten, za którym tęsknisz,

na którego czekasz, poda ci nieśmiało kwiat.

Obejmujesz go spojrzeniem,

ileż mówi twe milczenie!

Dniami i nocami

myślą gonisz za nim,

jakbyś znała go od lat.

Kiedy w sercu masz niespokojne szczęście,

cały świat się wtedy zmienia.

Gdy spotykać go chciałabyś najczęściej

pełno nieznanego rozczulenia,

gdy ucieka sen i powietrze dzwoni,

kiedy wiatr też śpiewa o nim,

gdy żegnając witać chciałabyś go już

wtedy właśnie miłość jest tuż, tuż.

Jak ci teraz szybko dni za dniami lecą,

każdy dzień ma inny blask.

Ale kiedyś przyjdzie ten posępny wieczór

i przesłoni cieniem twarz.

Wrócisz z pochyloną głową,

ważąc w myślach jakieś słowo.

Gdzieś zahuczy pociąg,

pędząc ciemną nocą,

a w twym oku błyśnie łza.

Kiedy w sercu masz smutek i udrękę,

cały świat się wtedy zmienia.

Gdy powtarza wiatr z tamtych dni piosenkę,

ty nie możesz przetrwać już milczenia.

Kiedy każdy dzień wiarę ci odbiera,

kiedy kończy się nadzieja,

gdy go nie chcesz spotkać następnego dnia,

wtedy już odchodzi miłość twa.[1]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.