Zgłoszenie do artykułu: Moja mała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Moja mała

Autor słów:

Gajcy, Tadeusz[1]

Autor muzyki:

Hundziak, Andrzej[1]

Informacje

Niektóre materiały sugerują, że twórcą melodii do tej piosenki mógł być Jan Ekier, względnie sam Tadeusz Gajcy, który miał już za sobą kompozycje do własnego Marsza Słowiańskiego i do utworu Wacława Bojarskiego Słowiańskie niebo (inc. „Trudna jest droga, droga daleka”). Oba te przypuszczenia nie znalazły dotąd potwierdzenia. W tej wersji muzycznej Moja mała prezentowana była w widowisku Kanickiego i Budreckiego Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Okazuje się, że nie jest to oryginalny zapis muzyczny pochodzący z czasów wojny. Kompozytor Andrzej Hundziak muzykę do Mojej małej napisał specjalnie na zamówienie autorów przedstawienia[1].

Bibliografia