Zgłoszenie do artykułu: Morskie buty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Morskie buty

Navvy boots

Autor słów:

Mendygrał, Andrzej

Melodia:

tradycyjna

Informacje

Oryginał jest jedną z dwóch znanych ale zdecydowanie różniących się od siebie (zarówno tekstem jak i melodią) wersji opowieści pt. Navvy boots. Tę wersję znamy z wykonania Iana Woodsa. Zmiana „navvy” na „Navy” jeśli chodzi o buty, jest zasadnicza. Jeśli chodzi o sylwetkę głównego bohatera też, ale przekaz oryginału łącznie z wnioskiem końcowym powinien zostać zachowany. Trudne zadanie przetłumaczenia oryginału z uwzględnieniem powyższych spostrzeżeń powierzyliśmy ekspertowi (od „Navy”, od przekładów... i od marynarskich strojów (np. Marynarskie portki to też przekład A. M.)[1].

Bibliografia

1. 

http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 23.06.2015].