Zgłoszenie do artykułu: My na front

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

My na front

Autor słów:

Pasternak, Leon[1]

Melodia:

utworu W dzień deszczowy i ponury

Informacje

8 maja 1943 r. Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła propozycję Związku Patriotów Polskich i wyraziła zgodę na utworzenie I Dywizji Piechoty Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki. 1 września tego roku jednostki tej dywizji wyruszyły na front, by w dniach 12 i 13 października wsławić imię polskiego żołnierza w bitwie na przedpolach wsi Lenino. W Teatrzyku Żołnierza, zwanym jeszcze wtedy Teatrzykiem z Tęczą, zaprezentowano wówczas pierwszy program frontowy dla oddziałów stacjonujących przed bitwą w lasach Smoleńskich. Tytułową piosenkę My na front napisał Leon Pasternak. Po melodię sięgnął do utworu Ludwika Szczepańskiego Pożegnanie ze Lwowem, który skomponowany został w 1908 r. w związku z masowym poborem młodzieży polskiej do armii austriackiej i skierowaniem jej ze Lwowa aż do Bośni, zaanektowanej wówczas przez Austro-Węgry. W 1915 r. nieznany autor zmodyfikował w części tekst Pożegnania ze Lwowem i odtąd, jako piosenka zatytułowana W dzień deszczowy i ponury, cieszyła się dużą popularnością wśród oddziałów legionowych. Warto przypomnieć przy tej okazji odezwę Związku Patriotów Polskich, wydrukowaną w drukarni polowej I Dywizji i skierowaną do żołnierzy wyruszających na front w dniu 1 września 1943 r. Końcowy jej fragment brzmiał: „Wy jesteście na tym froncie zbrojnym ramieniem Polski, wy jesteście odpowiedzią daną Niemcom na dzień pierwszy września trzydziestego dziewiątego roku, wy jesteście jeszcze jednym żywym dowodem, że jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Pójdzie za wami następna dywizja. Ale tego nie odbierze wam nikt – że jesteście pierwszą. Bądźcie nią nie tylko z imienia. Naprzód, dzieci ojczyzny[1]!”

Bibliografia