Na dzień Trzeci Maja

Zgłoszenie do artykułu: Na dzień Trzeci Maja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Na dzień Trzeci Maja

Na dzień trzeci maja 1791

Autor słów:

Karpiński, Franciszek

Melodia:

francuska

Informacje

Melodia pochodzi z wystawianej w Warszawie (z ogromnym powodzeniem) w II połowie XVIII wieku głośnej komedii mieszczańskiej francuskiego dramaturga Louis Sébastien Merciera Taczka sprzedającego ocet i musztardę, czyli cnota w grubej łachmanie[1].

Utwór zamieszczony został w wydaniu dzieł Franciszka Karpińskiego (1806) z charakterystycznym dopiskiem w podtytule: „Szczęśliwie doszłej Konstytucji Krajowej”. Najpopularniejszy autor epoki stanisławowskiej, choć do króla żywił swoje osobiste urazy, nie mógł pozostać obojętnym na tak doniosłe dla kraju wydarzenie, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Utwór F. Karpińskiego nie jest jednak deklaratywny. Zawiera szereg sformułowań, na swoje czasy, wręcz radykalnych. Widać, że dotarły do autora echa rewolucji francuskiej. Zresztą tekst śpiewany jest na nutę piosenki pod wymownym tytułem Patrzcie, bogacze świata[2].

Bibliografia