Najlepiej jest u mamy

Zgłoszenie do artykułu: Najlepiej jest u mamy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Najlepiej jest u mamy

Autor słów:

Konopiński, Lech

Autor muzyki:

Żalski, Artur

Informacje

Propozycja zabawy:

Piosenkę śpiewa na zmianę czworo solistów i cała grupa. Wszyscy ustawiają się w półkolu, soliści stoją pomiędzy dziećmi w różnych miejscach półkola. Takty 1–4 śpiewa pierwsze dziecko; takty 5–8 śpiewa drugie dziecko; takty 9–16 śpiewają wszystkie dzieci stojące w półkolu.

Drugą zwrotkę rozpoczyna trzeci solista, po czterech taktach włącza się do śpiewu ostatnie dziecko z wybranej czwórki. Od taktu dziewiątego śpiewają wszystkie dzieci.

W starszej grupie solistom może akompaniować mała grupka perkusyjnych instrumentów melodycznych (np. dzwonków) – dzieci grają wówczas na zmianę w taktach 1–8 dźwięki ggcc w rytmie półnut. Zmiana dźwięków następuje w każdym takcie[1]:

gg | cc | gg | cc | gg | cc | gg | cc |

Bibliografia

1. 

Rozśpiewane przedszkole, s. 198–202.