Nasz polski lesie

Zgłoszenie do artykułu: Nasz polski lesie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nasz polski lesie

Hej, polski lesie

Informacje

Pierwszy wariant tekstu został nadesłany przez Zofię Szabot w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Utwór śpiewali partyzanci i harcerze podczas okupacji. Drugą wersję słów przekazał Władysław Trzuskowski. Informatorem uczestnika był Czesław Idasiak, instruktor WF Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Pabianicach, były partyzant, który walczył w lasach lubelskich. Tekst trzeci, mocno zbliżony do zapisu pierwszego, przesłała na konkurs Irena Maślanka.

Melodia utworu jest zlepkiem elementów rytmicznych i motywów, zaczerpniętych z obfitej ilościowo produkcji tang okresu międzywojennego. Zachodzi przy tym kolizja między wymową tekstu pieśni a jego szatą muzyczną, wzorowaną na formie tanga i pełną naiwności. Tempo tej pieśni wzrasta, gdy śpiewana jest w marszu[1].

Trzeci wariant tekstu rozpowszechniony był w harcerstwie pod koniec lat 60[2].

Czwarta wersja śpiewana była przez „Żołnierzy Wyklętych”, a potem przez harcerzy ZWHP w latach 1979–89, której to nauczyli się na Wykusie od kombatantów NSZ harcerze ze Skarżyska-Kamiennej[3].

Bibliografia

1. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 325, 326, 534, 535.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Wojciechowski, Michał.

3. 

Mika, Krzysztof.