Nasz polski lesie

Zgłoszenie do artykułu: Nasz polski lesie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Nasz polski lesie,

Dlaczego tak kochamy ciebie,

A w twoim gąszczu

Czujemy się jak gdyby w niebie.

Pod twoim skrzydłem

Bezpiecznie swą szykujem na Germana broń,

A z głębi lasów, naszych szałasów,

Pieśń zemsty płynie w dal.

Przyjdzie kiedyś odwetu czas,

Przyjdzie wir, co porwie nas.

Wtedy będą nam steny grały,

Wtedy będą się serca rwały,

Wtedy porzucim las.

Wolności zabłyśnie nam jutrzenka,

Popłynie w dal piosenka,

W szeroki świat,

Wtedy porzucim las.[1]

Wariant 2

Strzałka

Hej, polski lesie,

Dlaczego tak kochamy ciebie?

Pod twą osłoną

Czujemy się jak w niebie.

Pod twoim skrzydłem

Na wroga szykujemy broń.

Wolności zabłyśnie nam jutrzenka,

Popłynie w dal piosenka,

W daleki świat.

I wtedy będą się serca krwawić,

Będą katiusze grały

I wtedy opuścimy las.[1]

Wariant 3

Strzałka

O polski lesie, dlaczegóż tak kochamy ciebie?

Bo w twoim gąszczu czujemy się jak w niebie.

Pod twoim skrzydłem(1) bezpiecznie na Krzyżaków

Swą szykujemy broń

I z głębi lasów, z naszych szałasów

Pieśń zemsty płynie w dal.

Przyjdzie kiedyś odwetu czas,

Przyjdzie, jak wicher porwie nas.

Wtedy – będą nam steny grały,

Będą się serca rwały.

Wtedy porzucim las,

Wolności – zabłyśnie nam jutrzenka,

Popłynie w dal piosenka,

W szeroki świat.

Gdy wróg usłyszy pieśni naszej słowa

Niech wie, że pieśń ta to serc i duszy mowa,

Że cekaemy, co w głębi lasów mamy

Z dawna czekają już

Wnet nam zagrają, wolność nam dają

Nastanie pokój dusz.


(1) albo: bo w twoim cieniu

Wariant 4

Strzałka

Nasz polski lesie, dlaczego tak kochamy ciebie

Że w twoim gąszczu czujemy się jak gdyby w niebie

Pod twoim skrzydłem na komunistów szykujemy broń

A z głębi lasów z naszych szałasów

Pieśń zemsty płynie doń.

Przyjdzie kiedyś odwetu czas,

Przyjdzie, jak wicher porwie nas.

Wtedy – będą nam steny grały,

Będą się serca rwały.

Wtedy porzucim las,

Wolności – zabłyśnie nam jutrzenka,

Popłynie w dal piosenka,

W szeroki świat.

Niech partyzanckiej popłyną naszej pieśni słowa

Niech wróg się dowie, że to jest naszych serc rozmowa

Steny, granaty, co w głębi lasu dziś wołają nas

Kiedy zagrają, wolność nam dają

I niosą pokój dusz .[3]

Bibliografia

1. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 325, 326, 534, 535.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Wojciechowski, Michał.

3. 

Mika, Krzysztof.