Nie masz ci, nie masz

Zgłoszenie do artykułu: Nie masz ci, nie masz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nie masz ci, nie masz

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Melodię kolędy notuje kantyczka karmelitańska Chybińskiego oraz rękopis biblioteki karmelitanek, sygn. 95; identycznie podaje ją Mioduszewski w Pastorałkach i kolędach, 1843.

Tekst spotykamy ponadto w rękopisach karmelitańskich BJ 3640, 3642 i 3646, w rękopisie benedyktynek staniąteckich z 1754, rękopisie BJ 3639 oraz w rękopisie franciszkanek z drugiej połowy XVIII wieku; XVIII-wieczne druki go nie podają. W zapisach kolęda liczy 9 do 11 zwrotek – podajemy 2 pierwsze. W kantyczce Chybińskiego nosi tytuł: Najżyczliwsza i najwierniejsza famulacyja[1].

Bibliografia