Niech żyje wojna

Zgłoszenie do artykułu: Niech żyje wojna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Niech żyje wojna

Autor słów:

Szenwald, Lucjan

Informacje

AKLA – Akademicki Klub Literacko-Artystyczny, legalna placówka Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. W 1931 r. z sekcji dramatycznej tego klubu wyłonił się nielegalny zespół estradowy „Czerwona Latarnia”. Nielegalne występy odbywały do 1938 r. w Warszawie i poza Warszawą. Zespół składał się z młodzieży robotniczej i akademickiej. Zespół wykonywał piosenki na aktualne tematy satyryczne. Teksty pisał między innymi poeta Lucjan Szenwald. On też napisał dla „Czerwonej latarni” piosenkę „Niech żyje wojna”. Podobnie jak inne piosenki tego zespołu rozpowszechniła się szybko na uczelniach, w fabrykach, na wolności i w więzieniu psując kapitalistom krew i służbom specjalnym polski międzywojennej. Piosenkę tę śpiewało wielu wykonawców, m.in. Stanisław Grzesiuk i Malenczuk_Maciej[2].

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. Szarski, Władysław.