Niesiemy ofiarę

Zgłoszenie do artykułu: Niesiemy ofiarę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Niesiemy ofiarę

Autor słów:

Kabata, Zbigniew

Melodia:

utworu Maszerują strzelcy, maszerują

Data powstania:

1942

Informacje

Do czerwca 1943 r. piosenka stanowiła rodzaj hymnu oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, którego główna baza wypadowa znajdowała się wówczas w rejonie Ujazdu i Iwanisk w powiecie opatowskim. Zastąpiona została później Hymnem oddziału „Jędrusiów” pióra Zbigniewa Kabaty, zaczynającym się od słów: „Kto życie ze śmiercią sprzęga, ten prawo ma gwizdać na ten świat...” W pierwotnej wersji w refrenie śpiewano: „My szare Odwetu plutony” z uwagi na fakt, że oddział dowodzony przez „Jędrusia” – Władysława Jasińskiego wywiódł się właśnie z tej organizacji. W 1943 r. i w latach następnych zastępowano często ten fragment słowami: „My szare Jędrusia plutony”. W wersji dawnej drukował ją Eugeniusz Dąbrowski w książce Szlakiem „Jędrusiów”[1].

Bibliografia