Zgłoszenie do artykułu: Niźli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Lepiej wziąć kojota na noc

Niźli wstać o szóstej rano

Niezłe w łóżku są kojoty

Lecz zależy to od kwoty

Lepiej podnieść z ciotką ponton

Niźli dupę przed dziesiątą

Pytasz skąd ciotka w pontonie

Bo liczyłem że zatonie

Niźli niźli niźli niźli niźli

Staw po ciotce się zabliźni

Niźli niźli niźli niźli niźli

Teraz polityki liźnij

Lepiej zeżreć szare mydło

Niźli kawior z premier Szydło

A dlaczego, wszak jej przykro

Bo nie wierzę w szydło z ikrą

Lepsza już z Pawłowicz randka

Niźli spotkać w trasie Antka

I to nie jest żadna fobia

Lecz chęć na Pawłowicz prowiant

Niźli, niźli, niźli, niźli, niźli

Może byśmy coś przegryźli

Niźli, niźli, niźli, niźli, niźli

Teraz trochę telewizji

Lepiej śledzić zjeba z piłą

Niźli serial M jak miłość

Pytasz czemu, skąd ten pomysł

Weź obejrzyj i się domyśl

Lepszy żur z mielonym krzesłem

Niż porady Magdy Gessler

Gdy ją widzę, strach mną targa

Że mi zrobi z mózgu fois gras

Niźli niźli niźli niźli niźli

Do fois gras jest dobry riesling

Niźli niźli niźli niźli niźli

Kończę szybko jak mężczyźni[1]

Bibliografia

1. 

Szpak, Ścibor
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka