Nowy Rok bieży

Zgłoszenie do artykułu: Nowy Rok bieży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nowy Rok bieży

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Wariantów melodii pieśń ta posiada cały szereg. Również jej tekst ma szereg wersji. W wersji starszej składa się z poszczególnych kupletów i refrenu (ten ostatni jest inny w pięciu zapisach benedyktynek z melodią, inny w starszych przekazach karmelitańskich), w późniejszych zapisach karmelitańskich refren zostaje zarzucony. Stąd często tekst wpisany bywa do rękopisu dwukrotnie (rękopis BJ 3642, 3646, kantyczka Chybińskiego, w II wersji – z melodią). W rękopisach karmelitanek BJ 3640 i 3647 figuruje tekst bez refrenu, podobnie w rękopisie BJ 3639; w karmelitańskim rękopisie BJ 3638 wpisany jest tylko tekst z refrenem oraz z melodią. W XVIII-wiecznych zbiorkach drukowanych kolęda zamieszczona jest w jezuickich Pieśniach nabożnych z 1745 roku, w II wydaniu Kantyczek Szlichtyna, 1785, i w Pieśniach nabożnych z 1796. Mioduszewski w Pastorałkach i kolędach, 1843, zanotował tę piosenkę z melodią, do której w XIX w. śpiewano również popularną pieśń szlachecką Wezmę ja kontusz, wezmę ja żupan. Ponieważ jednak melodia ta występuje już w 1759 r. w anonimowej Symphonia de Nativitate (rękopis w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu), trudno ustalić, czy pierwotnie nie była ona właśnie związana z kolędą. Podajemy dwie wersje melodii: jedną – dziś najpopularniejszą, której źródła nie udało nam się ustalić, oraz drugą – podaną przez Mioduszewskiego[3].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.