Nuż my, bracia pastuszkowie

Zgłoszenie do artykułu: Nuż my, bracia pastuszkowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nuż my, bracia pastuszkowie

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Melodię tej pastorałki podaje Mioduszewski w Dodatku do Pastorałek i kolęd, 1853.

Pastorałka znana już była jednak i w XVIII wieku, drukuje ją Szlichtyn w Kantyczkach z 1785 roku, z inną zwrotką początkową, która i dziś równolegle w praktyce występuje, a rozpoczyna się słowami: Do nóg Twoich się zbliżamy, upadamy. U Mioduszewskiego tekst liczy 25 zwrotek (u Szlichtyna jest znacznie krótszy, oprócz Mazurów nie występują tam przedstawiciele dzielnic Polski) – podajemy zwrotki 1–2, 4–10, 14–20 i 24[1].

Bibliografia