Oddział partyzancki

Zgłoszenie do artykułu: Oddział partyzancki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Oddział partyzancki

Autor słów:

Rybczyński, Aleksander[1]

Melodia:

utworu Prząśniczka

Data powstania:

1944

Informacje

Napisana została przez Aleksandra Rybczyńskiego na kwaterze w Woli Siennickiej w powiecie Krasnystaw na Lubelszczyźnie. Melodię do piosenki, przeznaczonej dla Batalionów Chłopskich, operujących w tym terenie, zapożyczył z Prząśniczki Stanisława Moniuszki. Wydaje się, że jest to jedyny przypadek wykorzystania tego rodzaju melodii do pieśni partyzanckiej. Odbyła ona daleką drogę, dotarła na Rzeszowszczyznę i w Kieleckie. Śpiewano ją chętnie w oddziale „Orkana” – Mieczysława Kazimierskiego z opatowskiego obwodu BCh. Oddział ten utworzony został w maju 1944 r.[1].

Bibliografia