Zgłoszenie do artykułu: Orle Biały

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Orle Biały, znów zadniało

I swobody gwiazdy lśnią,

Wolne skrzydła rozwiń śmiało,

Nad Ojczyzną zlaną krwią.

Po kajdanach rany rdzawe

Z okrwawionych zedrzyj piór!

Uderz sercem o Warszawę,

A rubieże dadzą wtór.

Hej, kto Polak, na bagnety!

Żyj swobodo, Polsko żyj!

Takim hasłem cnej podniety

Trąbo nasza wrogom grzmij!

Sen o Polsce niepodległej

Jak Sakrament w sercach tlał,

Na fundament krwawe cegły

Niósł jej Naród z polskich ciał!

A gdy krzyk dziś w niebo bije,

Od Bałtyku do Tatr brzmi,

To dlatego Polska żyje,

Że, Narodzie, żyjesz Ty!

Hej, kto Polak...

Choć w królewskiej twej koronie

Tylu pereł jeszcze brak,

Berło Chrobrych w krwawym szponie

I Batorych dzierżysz znak!

Nim pioruny nie przegrzmiały,

Do granicznych wzbij się wrót –

Z tobą leci, Orle Biały,

Leci z tobą Naród, Lud!

Hej, kto Polak...

O, Młodzieży! Chwała tobie!

Od pokoleń tobie cześć!

Wzięłaś szablę śpiącą w grobie,

Aby żywym – życie nieść!

Wawrzyn sławy? Cóż z wawrzynem!

Na mogiły wawrzyn rzuć!

Ty krwią swoją, swoim czynem,

Wolną Polskę będziesz kuć!

Hej, kto Polak...

Wolna Polska! Szept w modlitwie,

Co z dziecięcych ustek brzmi,

Myśl ostatnia ległych w bitwie,

Na posłaniu z młodej krwi,

Sen wygnańca w śnieżnej dali,

Katorżniczy ludu chrzest,

Pieśń, co budzi, gniew, co pali,

Wolna Polsko! – Tyś to jest!...

Hej, kto Polak...

A jeżeli gwiazdy zgasną,

Gdyby świt się znowu zćmił,

My cię, Orle, krwią swą własną

Nakarmimy, abyś żył!

I zbratani serc orędziem,

Gdzie się mogłeś lata kryć,

Wolni duchem – wolni będziem,

Wolni, z Orłem w sercach, żyć!

Hej, kto Polak...[1], [2]