Piękny zamek w Potulicach

Zgłoszenie do artykułu: Piękny zamek w Potulicach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piękny zamek w Potulicach

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

nieznany

Informacje

Tekst utworu został nadesłany przez Agnieszkę Trąpczyńską w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Według uczestniczki, piosenka pochodzi z niemieckiego obozu dla dzieci w Potulicach. Tę samą pieśń przekazała również Bogusława Gąska. Słowa posiadają jedną odmienną zwrotkę:

Boże, wysłuchaj nas wszystkich,

Daj, by druty pękły raz,

A my, wolni i szczęśliwi,

Powrócili do dom wraz.

Potulice to wioska leżąca w okolicach Nakła nad Notecią. Pałac był własnością hrabiów Potulickich. Obóz przesiedleńczy w Potulicach został otwarty w lutym 1941 r. Na przełomie lat 1942/1943 przemianowano go na Ostjugendbewahrlager, czyli obóz opieki dla młodzieży wschodu. 5 listopada 1943 r. przybył tu transport dzieci radzieckich, a od 4 sierpnia 1944 r. zaczęto przywozić dzieci polskie z terenu Zagłębia. Na 1297 ustalonych imiennie osób zmarłych w obozie potulickim w okresie od lutego 1941 r. do stycznia 1945 r. 767, a więc prawie 60 %, to dzieci.

zob.: W. Jastrzębski, Potulice oskarżają, Bydgoszcz 1968, Okręgowa Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich ZG ZBoWiD[1].

Bibliografia