Pieśń Legionistów śląskich

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń Legionistów śląskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Oto dziś dzień krwi i chwały,

Polsko, dzień tryumfu Twój!

Z Tobą powstał Śląsk nasz cały(1)

I z Moskalem poszedł w bój.

Dotąd wieki był uśpiony,

Obcym był mu wspólny świat ―

Lecz dziś dzieci śle w Legiony,

Śle na bój młodzieży kwiat...

Dziś na śląskiej ziemi wszędzie

Bije ten wolności śpiew:

Śląsk na wieki polskim będzie,

Bo dla Polski przelał krew!

Jak przodkowie mężni nasi ―

Polakami chcemy być!

Naszych uczuć nic nie zgasi,

Dla Ojczyzny chcemy żyć!

Legnie przemoc państwa-knuta ―

Wieści to wawelski dzwon,

Padnie w proch moskiewska buta,

Hańba skryje carów tron!

Niech na śląskiej ziemi wszędzie

Bije ten wolności śpiew:

Wiecznie w sercach nam żyć będzie,

Kto dla braci przelał krew!

Hej kresowy, śląski ludu,

Usłysz nasz braterski zew,

Nie wyczekuj znikąd cudu,

Jeno wznieś Wolności śpiew!

Na Ojczyzny świętym łonie,

Kto chwalebny znajdzie grób ―

Ten żyć będzie i po zgonie,

Bo z wolnością zawarł ślub!

Niech na polskiej ziemi wszędzie...[1], [3]


(1) Zmobilizowani w sierpniu 1914 r. członkowie cieszyńskich organizacji niepodległościowych utworzyli w Cieszynie tzw. półbatalion śląski (rejon koncentracji – „Park Sikory” w Cieszynie), 25 sierpnia liczący 425 osób. W Mszanie Dolnej oddział śląski połączył się z Legionem Wschodnim, by ostatecznie (po rozproszeniu Legionu) wejść w skład 3 pp (2 kompania I batalionu) Legionów Polskich W czasie walk legioniści śląscy ponieśli ciężkie straty, m.in. pod Kostiuchnówką 5 listopada 1915 r. zginął jeden z czołowych organizatorów oddziału śląskiego, por. Jan Łysek.

Wariant 2

Strzałka

Oto dziś dzień krwi i chwały,

Polsko, dzień triumfu twój!

Z tobą powstał Śląsk nasz cały

I na krwawy ruszył bój.

Dotąd wieki był uśpiony,

Obcym był mu wspólny świat.

Lecz dziś dzieci śle w legiony,

Sie na bój młodzieży kwiat.

Dziś na polskiej ziemi wszędzie,

Bije ten wolności śpiew:

Śląsk na wieki polski będzie,

Bo dla Polski przelał krew.

Jak przodkowie mężni nasi,

Polakami chcemy być.

Naszych uczuć nic nie zgasi,

Dla ojczyzny chcemy żyć.

Legnie przemoc państwa knuta,

Wieści to wawelski dzwon,

Padnie w proch moskiewska buta,

Hańba skryje carów tron.

Niech na śląskiej ziemi wszędzie

Bije ten wolności śpiew:

Wiecznie w sercach żyć nam będzie

Kto dla braci przelał krew.

Hej kresowy, śląski ludu,

Usłysz ten braterski zew,

Nie wyczekuj znikąd cudu,

Jeno wznieś wolności śpiew!

Na ojczyzny świętem łonie,

Kto chwalebny znajdzie grób,

Ten żyć będzie i po zgonie,

Bo z wolnością zawarł ślub.

Niech na śląskiej ziemi wszędzie

Bije ten wolności śpiew:

Wiecznie w sercach żyć nam będzie,

Kto dla braci przelał krew.[2]