Pieśń o pomoc Koronie polskiej w czasie wojny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Boże łaskawy, przyjmij płacz krwawy

Upadających ludzi:

Sercem wzdychamy, łzy wylewamy,

Niech prośba łaskę wzbudzi.

Polska korona, wielce strapiona,

Żebrze Twej łaskawości:

Jednejże matki, niezgodne dziatki

Szarpają jej wnętrzności.

A nieprzyjaciel wziął sobie za cel,

Ach! Nieszczęśliwa dolo! –

Z tak znamienitej Rzeczpospolitej

Uczynić dzikie pola.

Już nie masz dawnych rycerzy sławnych,

Ręka tyrańska znosi;

Młódź się została, i tonie cała.

Śmierć ranne żniwo kosi.

Gdzież są rycerze, bitni żołnierze,

Gdzież męztwo ich i siła?

Z niemi pospołu poszła do dołu,

W grobie się położyła.

Ani gromada, ni ludzka rada,

Plac wygrywa w potrzebie:

Szabla tępieje, serce truchleje,

Gdy Boże niemasz Ciebie.

Nic nie pomoże, ach mocny Boże!

Roztropność i potęga,

Gdy Twój żarliwy, miecz sprawiedliwy,

Za grzechy nas dosięga.

Najwyższy Panie, mocny hetmanie,

Dobądź oręża Twego,

Uśmierz pogany, ulecz nam rany,

W sławie imienia Twego.

Bądź tarczą mocną, dzienną i nocną,

Załóż granice złemu;

Rozprosz tyrany, daj pożądany

Pokój dziedzictwu Twemu.[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II, nr 2, s. 6–7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.