Pieśń o ziemi krakowskiej

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń o ziemi krakowskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Srebrną wstęgą Wisła płynie, Wisła płynie,

Przy niej wiankiem na równinie

Stary Kraków nasz,

Stary Kraków nasz.

A olbrzymie trzy mogiły, trzy mogiły,

Gród dokoła obstąpiły,

Niby wieków straż,

Niby wieków straż.

Z dala Tatry, świat zaległy, świat zaległy

I ku Wiśle z góry zbiegły,

Potokami stu,

Potokami stu.

A jak góry z równinami, z równinami,

Tak Górale z Polanami

Zetknęli się tu,

Zetknęli się tu.

Tam to cudnie Wisła bieży, Wisła bieży,

A nad Wisłą Wawel leży,

Na Wawelu gród,

Na Wawelu gród.

Odkąd Wisła z gór tych płynie, z gór tych płynie,

Stary Wawel na świat słynie

I ten chrobry lud

I ten chrobry lud.[1], [2]

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

2. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. II, nr 53, s. 79, 80.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.