Pijmy za chłopców, co wyszli na połów

Zgłoszenie do artykułu: Pijmy za chłopców, co wyszli na połów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pijmy za chłopców, co wyszli na połów

Here’s to the grimsby lads

Autor słów:

Conolly, John
Autor słów oryginalnych.

Meek, Bill
Autor słów oryginalnych.

Rogacki, Jerzy
Autor słów w języku polskim.

Informacje

Oryginał utworu dedykowany jest rybakom z Grimsby – portu wschodniego wybrzeża Anglii, który jeszcze do 1950 r. był największym portem rybackim na świecie. W wersji polskiej proponujemy toast za zdrowie wszystkich rybaków. Kilka lat temu mieliśmy zaszczyt poznać autorów tej ballady. John Conolly (autor m. in. słynnego Fiddler’s Green i wielu innych pieśni rybackich) ucieszył się, że jego utwory są znane także w Polsce[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 24.06.2015].