Piosenka instruktorska

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka instruktorska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Tam w lesie, nad jeziorem,

wśród wysokich, smukłych drzew,

wesoły ogień płonie

i echo niesie śpiew.

Najmilej nam się gwarzy

w tę letnią, jasną noc.

Młodzi, starzy

z ognia czerpią swoją moc.

Płyną pieśni w letnią noc,

tam młodzi, starzy z ognia czerpią moc.

Idziemy prostą drogą,

by o nowy walczyć ład,

o nowe, lepsze życie,

o nowy, lepszy świat.

Idziemy ramię w ramię

w ten letni, jasny dzień,

a nad nami

instruktorska płynie pieśń.

Ramię w ramię! Jasny dzień

niech nam harcerska niesie nasza pieśń!

Podajmy sobie dłonie

i mocny zwiążmy krąg,

niech iskra twórczej pracy

przenika z rąk do rąk!

Romantyzm naszych marzeń

w powszedni wplećmy dzień,

chodźmy dalej,

chodźmy wyżej, ponad cień!

Instruktorski wiążmy krąg,

niech przyjaźń krzepi siłę naszych rąk![1]

Wariant 2

Strzałka

Tam w lesie nad jeziorem,

wśród wysokich, smukłych drzew,

wesoły ogień płonie

i echo niesie śpiew.

Najmilej nam się gwarzy

w tę letnią, jasną noc –

młodzi, starzy

z ognia czerpią swoją moc.

Płyną pieśni w letnią noc,

tam młodzi, starzy z ognia czerpią moc.

Idziemy prostą drogą,

by o nowy walczyć ład,

o nowe, lepsze życie,

o nowy, lepszy świat.

Idziemy ramię w ramię

w ten letni, jasny dzień,

a nad nami

instruktorska płynie pieśń.

Ramię w ramię! – jasny dzień

niech nam harcerska niesie nasza pieśń.[2]

Bibliografia