Piosenka pierwszomajowa

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka pierwszomajowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Wzdłuż ziemi swobodnej,

od morza do Tatr,

po niebie pogodnym

przechadza się wiatr

i zorzę rozwija jak hasło w pochodzie,

i śpiewem się staje, gdy chwyta go młodzież.

/Piosenka serca nam uzbraja

i naprzód prowadzi nas

piosenka o Pierwszym Maja

święcie ludowych mas./bis

Idziemy szczęśliwi,

my – z łanów i hut,

marzenia ożywić!

Wesoły nasz trud

i w dłoniach jak płomień robota się pali,

bo naszym zadaniem budować socjalizm.

Piosenka serca nam uzbraja...[1]

Wariant 2

Strzałka

Wzdłuż ziemi swobodnej,

od morza do Tatr,

po niebie pogodnym

przechadza się wiatr

i zorze rozwija, jak hasło w pochodzie,

i śpiewem się staje, gdy schwyta go młodzież.

/Piosenka serca nam uzbraja

i naprzód prowadzi nas,

piosenka o Pierwszym Maja,

o święcie ludowych mas./bis

Idziemy szczęśliwi,

my – z łanów i hut

marzenie ożywić!

Wesoły nasz trud

i w dłoniach jak płomień robota się pali,

bo naszym zadaniem – budować socjalizm.

Piosenka serca...

Na czele ludzkości

kraj słońca i Rad,

głos jego donośny

szybuje przez świat

i skrzydła nadziei przyprawia milionom,

a skrzydło jest każde chorągwią czerwoną.

Piosenka serca...

I kroczy przez Chiny,

minąwszy sto rzek,

przez Grecji doliny –

zwycięski nasz wiek.

Do bitwy o wolność i pokój nas wiodą

czerwone sztandary i pieśni, i młodość.

Piosenka serca...[2]