Po co ja za tobą biegam

Zgłoszenie do artykułu: Po co ja za tobą biegam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Fala goni falę,

wiatr za wiatrem lata,

i tak dalej,

i tak dalej,

dookoła świata!

Goni dzień za nocą

i doba za dobą,

a ja nie wiem po co

za tobą, za tobą!

Po co ja za tobą biegam, po co ja chodzę,

jakbyś była tylko jedna na drodze!

Po co ja za tobą łażę, po co cię ścigam,

jakbyś była z całych marzeń, jedyna?!

Inni sobie leżą

na słonecznej plaży

i czekają,

i czekają,

może coś się zdarzy...

Inni siedzą w kwiatach

lub w kinie tuż obok.

a ja tylko chodzę

za tobą, za tobą!

Po co ja za tobą biegam, po co ja chodzę...[2]