Podła i ładny biust

Zgłoszenie do artykułu: Podła i ładny biust

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

No cóż, gdybym ja wiedział, że czar twój zawiera w sobie

ten jad diabelsko skryty tak w anielski uśmiech twój –

zaimpregnować dałbym się na wdzięk twój i urodę.

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust?

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust,

podłą być i mieć tak ładny biust!

Zaimpregnować dałbym się na wdzięk twój i urodę,

a rąk na moment nie zdjąłbym z klawiszy albo strun

i madrygały tylko grał niewinne i bezpłciowe.

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust?

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust,

podłą być i mieć tak ładny biust!

Jak ktoś, odziany tak jak ty w nieziemską tak urodę,

paskudne wnętrze może mieć ukryte w boski strój,

co mnie na zgubę wodzi wciąż, na grzech i na manowce?

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust?

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust,

podłą być i mieć tak ładny biust!

Co mnie na zgubę wodzi wciąż, na grzech i na manowce

i nieodmiennie każe mi na krzyż się wspinać twój?

Na próżno pytam, wchodząc wciąż na wzgórze twe łonowe:

jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust?

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust,

podłą być i mieć tak ładny biust!

Na próżno pytam, wchodząc wciąż na wzgórze twe łonowe,

czy przed zagładą uciec mam chociażby w mnisi strój…

U kamedułów ukryć się i tam zachodzić w głowę…

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust?

Jak można taką podłą być i mieć tak ładny biust,

podłą być i mieć tak ładny biust![1]

Bibliografia

1. 

Zespół Reprezentacyjny.
Archiwum zespołu.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Markiem Karlsbadem (kierownikiem Zespołu Reprezentacyjnego) przeprowadzony 20 czerwca 2018.