Podnieś rękę, Boże Dziecię

Zgłoszenie do artykułu: Podnieś rękę, Boże Dziecię

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Podnieś rękę, Boże Dziecię

Niech się Polska stanie

Autor słów:

nieznany

Melodia:

kolędy Bóg się rodzi

Informacje

Tekst nie zidentyfikowanego dotąd autora, członka podziemnego zespołu literackiego. Zamieszczony został w grudniu 1943 r. w zbiorku KOPR Cztery kolendy na ostatnie „okupacyjne” święta. Śpiewano go na melodię Bóg się rodzi. Przy okazji warto wspomnieć, że melodię tej kościelnej kolędy wykorzystywano wielokrotnie i to nie tylko do tekstów pisanych przez konspiratorów warszawskich. Znana jest również kolęda partyzancka z Kieleckiego, ułożona w grudniu 1943 r. przez kpr. „Mściciela” – Michała Basę z oddziału „Ponurego” oraz dotąd bezimienny utwór z powiatu radomszczańskiego, zaczynający się słowami: „Bóg się rodzi, a my w lesie[1]...”

Bibliografia