Polak, Węgier dwa bratanki

Zgłoszenie do artykułu: Polak, Węgier dwa bratanki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Sedim, legim pri kominie,

Kury mówią po łacinie,

Emi, remi reverende,

Multum tedi pil ja będę.

Polak, Węgier dwa bratanki,

I do szabli, i do szklanki,

Oba zuchy, oba żwawi,

Niech im Pan Bóg błogosławi.

Ty pryklasna ma diwica,

Tysem prosta kiedy świca.

W całych Uhrach nie ma taki,

Ne kochaj ty sem szlapaki.

Budesz jadła, budesz piła,

Byłeś tylko mne lubiła.

Budesz sedet u mne doma,

Ne dam te widit nekoma.

Golnim medu lub tokaju,

Truneczku naszeho kraju,

Pry nas dziwcze kimby lania

Hopsa sem te basa zania.

Polak, Węgier dwa bratanki

I do szabli, i do szklanki,

Oba zuchy, oba żwawi,

Niech im Pan Bóg błogosławi![1]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.