Przyjdź na ławka pod familok

Zgłoszenie do artykułu: Przyjdź na ławka pod familok

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Stoi dom z czerwonyj cegły, dym z komina leci

a przed domym piaskownica, w niyj sie bawiom dzieci.

Żeby im sie nic niy stało, Gerda na nie gawce.

Zawsze jak sztrykuje cwiter przed siyniom na ławce.

 Ref.

 Przyjdź na ławka pod familok, wszyscy już tam siedzom,

 przyjdom jeszcze i Pytloki, ino łobiod zjedzom.

 Przyjdź na ławka pod familok, wszyscy już tam siedzom,

 przyjdom jeszcze i Pytloki, ino łobiod zjedzom.

Niydaleko familoka som nasze chlywiki.

Stary Wanot chowie koza, Jorguś mo kruliki.

Przy chlywikach tyż jest ławka kaj se chopy siedzom.

Niy wiysz jak mosz chować kury, łoni Ci powiedzom.

 Ref.

 Przyjdź na ławka pod familok, wszyscy już tam siedzom,

 przyjdom jeszcze i Pytloki, ino łobiod zjedzom.

 Przyjdź na ławka pod familok, wszyscy już tam siedzom,

 przyjdom jeszcze i Pytloki, ino łobiod zjedzom.

W całym świecie ławki stojom w oazach zielyni

a na Śląsku ławka stoi zawsze wedle siyni.

Siedzom na niyj Bercik z Andzią i stary Malajka,

Teroz jest już na pyndzyji i se kurzy fajka.

 Ref.

 Przyjdź na ławka pod familok, wszyscy już tam siedzom,

 przyjdom jeszcze i Pytloki, ino łobiod zjedzom.

 Przyjdź na ławka pod familok, wszyscy już tam siedzom,

 przyjdom jeszcze i Pytloki, ino łobiod zjedzom.[1]

Bibliografia

1. 

Poloczek, Grzegorz.
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.