Przyjedź do nas Mikołaju

Zgłoszenie do artykułu: Przyjedź do nas Mikołaju

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przyjedź do nas Mikołaju

Autor słów:

Bernat, Anna

Autor muzyki:

Ciechan, Zbigniew

Informacje

Propozycja zabawy:

Do zabawy potrzebny jest kosz lub spory woreczek i różne niewielkie zabawki (w liczbie od 6 do 12 sztuk, w zależności od wieku dzieci w grupie).

Dzieci siedzą kołem na podłodze lub na krzesełkach i śpiewają piosenkę. Do środka koła wchodzi chłopiec z workiem, w którym znajdują się różne zabawki. Podczas refrenu, po pierwszej zwrotce, chłopiec wyjmuje zabawki z worka i rozkłada je na podłodze. Dzieci śpiewają i jednocześnie obserwują zabawki, starając się je wszystkie zapamiętać. Po zakończeniu piosenki chłopiec zbiera zabawki i wkłada je do worka. Odchodzi na bok, a dzieci wyliczają wszystkie zapamiętane przez siebie przedmioty.

Początkowo wystarczy dać 5–6 przedmiotów do zapamiętania, po pewnym czasie liczbę ich możemy powiększyć do dziesięciu, a nawet więcej.

Tę samą zabawę można przeprowadzić również w młodszej grupie, dając 4–5 przedmiotów. Piosenkę śpiewa wówczas nauczycielka lub kilkoro zaproszonych dzieci ze starszej grupy.

Zabawę można uatrakcyjnić przez przygotowanie dużej czapki dla chłopca – „Mikołaja”[1].

Bibliografia

1. 

Rozśpiewane przedszkole, s. 102, 103.