Skończony pod Łowczówkiem bój....

Zgłoszenie do artykułu: Skończony pod Łowczówkiem bój....

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Skończony pod Łowczówkiem bój. Zcichly armaty.

Okopy milczą. Czas zrachować łupy.

Ty zostawiłaś wrogom łup bogaty –

Twe trupy!

Pamiętasz te ataki, które piersią własną ,

Odparłaś: – boje sławnej, niezrównanej doby.

Pomniki Twego męstwa, które nie zagasną -

To groby.

Ty nie znasz, co to lęk. Twe męstwo nie zna granic,

Zabłysnął oto świt, znów idziesz w bój z ochotą.

Wiedz, Tyś jest polski bojujący szaniec –

Piechoto![1], [2]