Słoneczny marsz

Zgłoszenie do artykułu: Słoneczny marsz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wszyscy wraz, wszyscy wraz zaśpiewajmy marsz!

Hej, bracia wraz, niechaj każdy z nas

zaśpiewa nam słoneczny marsz,

pieśń niechaj brzmi, niech słońce lśni,

w słoneczny szlak niech wiedzie nas.

Ton, jak wielki dzwon,

niechaj rozbudzi w sercach moc.

Z pieśnią naszą niesiem słońce

tam, gdzie mrok i noc.

Gra, gra, trąbka gra: tra ta, ta, ta, ta, ta, ta.

A dusze niech chłoną młodości czar,

a serca niech płoną jak ognia żar.

Gdy miłość połączy nasz bratni krąg,

nie zbraknie do pracy ni serca, ni rąk!

nie zbraknie do pracy ni serca, ni rąk![1], [2]

Bibliografia