Śmiych na zdrowie

Zgłoszenie do artykułu: Śmiych na zdrowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy Cie nic niy cieszy,

lub rzadko sie śmiejesz,

albo już żeś wariat,

albo ogupiejesz...

Albo już żeś wariat,

albo ogupiejesz...

Gdy niy czujesz żartu,

ciyrpisz na nudności,

wtedy niy mosz fartu,

nawet do miłości.

Wtedy niy mosz fartu,

nawet do miłości.

 Ref.

 Jest takie przysłowie, powtarzane w koło.

 Głośny śmiych to zdrowie, przez to żyj wesoło,

 głośny śmiych to zdrowie, przez to żyj wesoło.

Gdy Cie nic niy cieszy,

lub rzadko sie śmiejesz,

albo już żeś wariat,

albo ogupiejesz...

Albo już żeś wariat,

albo ogupiejesz...

Gdy niy mosz humoru

i chodzisz posympny,

zacznij od uśmiychu

kożdy dziyń nastympny.

Zacznij od uśmiychu

kożdy dziyń nastympny

 Ref.

 Jest takie przysłowie, powtarzane w koło.

 Głośny śmiych to zdrowie, przez to żyj wesoło,

 głośny śmiych to zdrowie, przez to żyj wesoło.

Spróbuj być wesoły,

nawet na pogrzebach.

Rozbawisz anioły,

weznom Cie do nieba.

Rozbawisz anioły,

weznom Cie do nieba.[1]

Bibliografia

1. 

Poloczek, Grzegorz
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka