Śpiewka żeglarska

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewka żeglarska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To wielki dzień, wyruszamy dziś na morze.

To piękny dzień, choć żegnamy ciepłe łoże.

Nie chcemy spać. My nie chcemy spać, broń Boże!

Snu nam nie żal, domu nie żal, nie żal.

To wielki dzień, dziś na morze wyruszamy.

To piękny dzień, choć daleko już od mamy.

Nam jej nie żal, my wolnością oddychamy.

Snu nam nie żal, matki nie żal, nie żal.

To święty dzień, bo przed nami oceany.

To trudny dzień, szkoda dziewczyn zapłakanych,

Lecz woła nas świat szeroki, świat nieznany.

Snu nam nie żal, dziewczyn nie żal, nie żal.

Niech domy śpią!

Niech matki śpią!

Niech serca śpią –

Tam za mgłą, tam za mgłą.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.czerwonegitary.pl/.
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 28.05.2015].