Staruszek jacht

Zgłoszenie do artykułu: Staruszek jacht

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Staruszek jacht

Autor słów:

Śmigielski, Janusz

Autor muzyki:

Śmigielski, Janusz

Informacje

„Staruszek jacht” – zanim zaczęły się festiwale krakowskie oraz dziesiątki innych imprez tego typu, na których „wykonuje się” piosenki żeglarskie, piosenki te po prostu śpiewano. Znakomitymi imprezami, na których jeszcze śpiewano były Akademickie Giełdy Piosenki Żeglarskiej w Górkach Zachodnich, w 1977 i 1978 r. Na pierwszej z nich Janusz Śmigielski prezentował swoje ballady, m in. tę o staruszku – jachcie[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 25.06.2015].