W marcu bywa tak

Zgłoszenie do artykułu: W marcu bywa tak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W marcu bywa tak

Autor słów:

Parnowska, Krystyna

Autor muzyki:

Leszczyńska, Franciszka

Informacje

Propozycja zabawy:

Zabawa marcowa. Na podłodze zostają rozłożone skakanki lub linki w kształcie kół. Powinno ich być około 10. W zabawie będą to „suche miejsca do przejścia po marcowym błocie”.

Dzieci spacerują po całej sali śpiewając piosenkę. Mogą chodzić zarówno po polach zakreślonych skakankami, jak i obok nich. Na sygnał (np. dźwięk talerzy) zatrzymują się w bezruchu. Kto znajdzie się w kółku, będzie bawił się dalej, kogo sygnał zastał na „zabłoconym miejscu”, ten odchodzi na bok[1].

Bibliografia

1. 

Rozśpiewane przedszkole, s. 146–149.