W sierpniowy żar

Zgłoszenie do artykułu: W sierpniowy żar

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W sierpniowy żar

W sierpniowy skwar

Informacje

Pierwszy wariant tekstu został nadesłany przez Jana Kaweckiego w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Strofy pochodzą z miejscowości Krypno w powiecie Białystok. Drugą wersję słów przekazał Marian Trochimowicz. Piosenkę śpiewała młodzież w latach okupacji w Grodnie.

W publikacji Z pieśnią i karabinem przedstawiono dwie wersje melodii utworu. Wariant I pochodzi z okolic Krypna w powiecie Białystok, II – z okolic Brańska w powiecie Bielsko Podlaskie. Obie są blisko spokrewnione. Melodia z Brańska – bardziej rozpowszechniona i wykonywana w powolniejszym tempie – ma charakter sentymentalny, podczas gdy melodia z Krypna jest bardziej zwarta, żywsza w tempie i, zgodnie z zapisem, użyta jako marsz. Początki obu melodii nawiązują w pewnym stopniu do czołowej frazy pieśni: „Hej, kadrowa, odlicz i na ramię broń”, znanej pod nazwą Strzelecka kadrówka z muzyką L. Marczewskiego (zob.: Śpiewnik strzelecki, s. 88, nr 24)[1].

Bibliografia

1. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 418, 419, 556, 557.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.