Walc maturzystów

Zgłoszenie do artykułu: Walc maturzystów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Maj weselem serce urzekł,

tańczy noc majowa.

W noc beztroski po maturze

tańczmy dziewczyno, i my!

Jeszcze pozostał nam

tylko jeden ostatni walc

nasz pożegnalny

bal już się kończy, najmilsza,

spójrz nad horyzontem świt wstaje,

który rozłączy nas

na szybach pierwszy promyk

nieśmiało zabłysnął już

Twych oczu migotliwy blask

zabiorę ze sobą w świat

Gdy wrócę z najdalszego z miast,

z łatwością odnajdę twój ślad

Jeszcze uśmiechnij się do mnie,

miła ostatni raz,

niech się uśmiechem zakończy

nasz pożegnalny walc.

Jeszcze tylko noc przed nami,

jeszcze tylko uśmiech,

ozłociłaś oczy łzami,

po cóż, dziewczyno, te łzy?

Jeszcze pozostał nam tylko...

Siwy księżyc siwą głową

kiwa nam przyjaźnie.

Żegnaj, szkoło, w noc majową,

żegnaj, dziewczyno, i ty!

Jeszcze pozostał nam tylko...

Kiedy wrócę, w cieniu gruszy

ucałuję ciebie,

po studencku, z całej duszy,

kiedy powrócę za rok.

Jeszcze pozostał nam tylko...[2]

Bibliografia