Zgłoszenie do artykułu: Wino

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wino rękawiczka czasu

Krople sekundy przez palce

Kielich w rubinowym blasku

Złe duchy kręcą walce

Wino na długie wieczory

Wino na kruchą samotność

Wino na czarne humory

Wino na myśli nielotne

Wino rękawiczka czasu

Krople sekundy przez palce

Kielich w rubinowym blasku

Złe duchy kręcą walce

Wino na wszystkie kłopoty

Wino jak ciepła kołderka

Wino na serca tęsknoty

I w miejsce cudzego serca

Wino rękawiczka czasu

Krople sekundy przez palce

Kielich w rubinowym blasku

Złe duchy kręcą walce

Wino na rezygnacje

Wino zamiast kolacji

Wino na czarne…

wino na złego pokusy[1]

Bibliografia

1. 

Kabaret Koalicja.
Archiwum zespołu.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Dobrosławem Rodziewiczem z Kabaretu Koalicja z 16 maja 2017 r.