Zgłoszenie do artykułu: Żal

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Żal

Autor muzyki:

Kamieński, Maciej

Informacje

Piosenka ta liczy sobie prawie dwieście lat i wciąż jest śpiewana. Z trudem udało się ustalić, że jej kompozytorem jest Maciej Kamieński, twórca Nędzy uszczęśliwionej, która uchodzi za pierwszą polską operę. Już nie wiadomo, z jakiego wodewilu czy opery Kamieńskiego pochodzi ta pieśń, nazywana obecnie Sokoły. Podejrzeń o autorstwo tekstu może być mnóstwo – i to zwykle zaszczytnych. Z Kamieńskim współpracowali bowiem Bogusławski, Niemcewicz, Kołłątaj. Zdaje się jednak, że zwrotkę:

Hej, hej, hej! Sokoły

Omijajcie góry, lasy, doły.

Dzwoń, dzwoń! dzwoń! dzwoneczku

Mój stepowy skowroneczku...

dodano znacznie później. Ta natomiast wersja (wariant 1) jest najstarszą jaką udało się odnaleźć Adrjańskiemu[1].

Bibliografia

1. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 363, 364.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.