Zgłoszenie do artykułu: Żal

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Żal, żal za jedyną,

Ukochaną mą dziewczyną,

Oj, żal za mojemi,

Za oczkami czarownemi.

Przepióreczka moja mała,

Ona biedna tam została,

A ja tutaj w obcej stronie

Dniem i nocą tęsknię do niej.

Oj, żal za jedyną,

Ukochaną mą dziewczyną,

Oj, żal za mojemi

Za oczkami czarownemi.

Żal, żal za jedyną,

Za hołubką, za dziewczyną,

Żal, żal, serce boli

Nie ma mojej złotej doli.

Jeszce wina, jeszcze grajcie,

A jak umrę pochowajcie

Tam daleko, przy dziewczynie,

Przy jedynej, w mej krainie.

Oj, żal za jedyną

Za kochaną, za dziewczyną,

Oj, żal, serce boli,

Szkoda mojej złotej doli.[1]

Bibliografia

1. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 363, 364.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.